Intpow.no er ikke lenger tilgjengelig her. Prøv norwep.com i stedet.

Energikilder i Norge

Norge har unike forutsetninger for å både dekke sine egne behov for energi, og eksportere store mengder strøm til resten av Europa, med miljøvennlige og fornybare energikilder. Hvordan henger dette i hop med inntrykket som kanskje mange har av Norge som et land basert på olje og gass?

Vannkraft – grunnsteinen i norsk energiforsyning

Vannkraften er selve grunnsteinen i norsk energiforsyning, og står for en svært stor andel av energien som brukes i Norge. Den eksakte andelen kan selvfølgelig variere fra dag til dag, og noen dager i året importerer Norge store mengder strøm fra andre land. Likevel vil totalen være dominert av vannkraft over tid.

Det er fortsatt mulig å bygge ut vannkraften i Norge, men dette er selvfølgelig en avveining mellom behov for energi og ønsket om å bevare fosser og vassdrag.

Elektrisitet som energibærer i fremtiden

I tillegg til elektrisitet finnes det mange andre energibærere som kan benyttes til hovedsakelig oppvarming. Dette omfatter blant annet vedfyring, fjernvarme og oljefyring. Det kan være fornuftig å bruke fjernvarme der det er mulig, men elektrisitet vil sannsynligvis beholde sin rolle som energibærer også for oppvarming. Ved å bruke elektrisitet i kombinasjon med varmepumper eller bergvarme, kan dette være et holdbart alternativ.

Andre kilder til elektrisk strøm, som vindmøller eller bølgekraft, vil være en viktig del av energitilbudet i fremtiden. Spesielt med tanke på kraftintensiv industri og elbiler, vil behovet for strøm hele tiden øke. Da er det viktig med flere kilder som kan komplementere vannkraften som dekker grunnbehovet.