Intpow.no er ikke lenger tilgjengelig her. Prøv norwep.com i stedet.

Energikilder i Norge

Vil strømprisen bli billigere i Norge?

Et hett tema i media i en lang periode har vært de høye strømprisene som er i Norge nå for tiden. Det var en periode alle strømpriser var skyhøye. Nå har det gått ned litt, men fortsatt er det mye høyere enn det vi vanligvis har sett. Mange må spare ekstra med penger for å betale denne regningen. Hvis du har en liten slant til overs kan du prøve lykken på noen spilleautomater hos et nettcasino. Kanskje du kan vinne en storgevinst som kan dekke strømregninga de neste månedene? Du får informasjon om gode bonuser hos Spilleautomater.com. Det er viktig at du bare bruker penger som du har råd til å tape.

Norge har unike forutsetninger for å både dekke sine egne behov for energi, og eksportere store mengder strøm til resten av Europa, med miljøvennlige og fornybare energikilder. Hvordan henger dette i hop med inntrykket som kanskje mange har av Norge som et land basert på olje og gass?

Vannkraft – grunnsteinen i norsk energiforsyning

Vannkraften er selve grunnsteinen i norsk energiforsyning, og står for en svært stor andel av energien som brukes i Norge. Den eksakte andelen kan selvfølgelig variere fra dag til dag, og noen dager i året importerer Norge store mengder strøm fra andre land. Likevel vil totalen være dominert av vannkraft over tid.

Det er fortsatt mulig å bygge ut vannkraften i Norge, men dette er selvfølgelig en avveining mellom behov for energi og ønsket om å bevare fosser og vassdrag.

Elektrisitet som energibærer i fremtiden

I tillegg til elektrisitet finnes det mange andre energibærere som kan benyttes til hovedsakelig oppvarming. Dette omfatter blant annet vedfyring, fjernvarme og oljefyring. Det kan være fornuftig å bruke fjernvarme der det er mulig, men elektrisitet vil sannsynligvis beholde sin rolle som energibærer også for oppvarming. Ved å bruke elektrisitet i kombinasjon med varmepumper eller bergvarme, kan dette være et holdbart alternativ.

Andre kilder til elektrisk strøm, som vindmøller eller bølgekraft, vil være en viktig del av energitilbudet i fremtiden. Spesielt med tanke på kraftintensiv industri og elbiler, vil behovet for strøm hele tiden øke. Da er det viktig med flere kilder som kan komplementere vannkraften som dekker grunnbehovet.